Årsmelding for Hageselskapet Sotra 2020 – 2021

01.09.20 – 31.08.21

Antall medlemmer pr. 31.08.21: 152

 

 

Styret`s sammensetning 2020 - 2021: Varamedlemmer:

Kari Vatne - ressurskoordinator Inger Tveit

Ingun H. Bildøy - nestleder Lin-Torill Fjelde

Mary-Anne Golten - kasserer Siv Gullaksen

Solveig Algrøy, sekretær

Anna Marie Klepsvik, styremedlem. Revisor: Bjørg S. Rasmussen

Vara-revisor: Reidar Heimvik

 

 

Aktiviteter i laget 2020 – 2021:

1 årsmøte

Ingen åpne møter

5 styremøter

 

Hageselskapet Sotra ble årets hagelag i Hordaland i 2020

 

Alle åpne møter har vært arrangert i samarbeid med Folkeakademiet

 

Gaver til laget:

Kr. 4000 Kulturmidler fra Øygarden kommune

 

Gaver fra laget:

Gave til Kaffikosen v/Kvednatunet som selv plantet sommerblomster

 

 

08.09.20: Med hjerte i hagen-litt rust, redesign og gjenbruk v/ Solfrid Wannberg. Utgikk pga. Covid19

19.09.20: Epletur til Steinstø fruktgard og Gimle Planteskule. Utgikk pga. Covid19

13.10.20: Årsmøte

Møteleder: Bjørg Rasmussen.

Årsmelding opplest og vedtatt.

Regnskapet ble presentert og godkjent.

Kari Vatne ble valgt til ressurskoordinator

På valg: Siv Gullaksen – tok ikke gjenvalg. Mary-Anne Golten og Anna Marie Klepsvik tok gjenvalg

Varamedlem: Else Marie Finnkirk – tok ikke gjenvalg

Vararevisor på valg: Reidar Heimvik – tok gjenvalg

 

Valgkomité: Grete Torp, Tone Squibb og Else Marie Finnkirk

 

 

 

13.10.20: Lær å dekke lekkert festbord m/ flotte farger v/Atelier Flora. Utgikk pga. Covid19

10.11.20: En hage i balanse v/Anne Tafjord Kirkebø holder foredrag om innsekter og planter.

1. Naturen. Jorda. Molda er grunnlaget

2. Innsektene er de mest verdifulle i hagen. Utgikk pga. Covid19

09.02.21: Hage på balkongen v/Hege Schei. Utgikk pga. Covid19

09.03.21: Dyrking av økologiske grønsaker v/Erik Halvorsen. Utgikk pga. Covid19

13.04.21: En hage i balanse v/Anne Tafjord Kirkebø holder foredrag om innsekter og planter.

1. Naturen. Jorda. Molda er grunnlaget

2. Innsektene er de mest verdifulle i hagen. Utgikk pga. Covid19

30.05.21: Dagstur til Nordhordland, besøk hos Håkon Vangsnes, Nautesund planteskule. Utgikk pga. Covid19

01.06.21: Ompotting til planteloppemarkedet.

05.06.21: Planteloppemarked.

06.08.21 - 08.08.21: Jubileumstur til Flor og Fjære.

 

Styret har utnevnt en komite til planlegging av særskilte aktiviteter i jubileumsåret 2021 (50 år)

 

 

Økonomi

Grasrotandelen pr. 31.08.21 viser et resultat på kr. 5277,41

 

Styret i Hageselskapet Sotra takker alle som støtter opp om hagemøter, turer og annet. En spesiell takk til alle trofaste “gamle” medlemmer!

 

 

Straume, 31. august 2021

 

Kari Vatne Ingun H. Bildøy Mary-Anne Golten

Ressurskoordinator nestleder kasserer

sign. sign. sign.

 

 

 

Anna Marie Klepsvik Sølveig Algrøy styremedlem sekretær

sign. sign