HAGESELSKAPET SOTRA

Årsmøte tirsdag 12.10.21

Biblioteket på Sartor storsenter kl. 18.30

 

Saksliste:

 

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen

3. Godkjenning av innkalling

4. Godkjenning av saksliste

5. Gjennomgang årsmelding

6. Gjennomgang regnskap

7. Innkomne saker

8. Framlegg budsjett

9. Framlegg program

10. Valg av nytt styre – valgkomiteen med innstilling

 

 

 

Saker til årsmøte må være styret i hende seinest 03.10.2021

Sendes til: hageselskapetsotra@outlook.com eller

Hageselskapet Sotra, Postboks 245, 5342 Straume

 

 

 

 

Hjertelig velkommen til alle!