Vi har lange tradisjoner for å importere prydplanter til hager og parker. I de fleste tilfeller er plantene til ubetinget glede, men når de finner veien over hagegjerdet, kan de lage trøbbel. Disse plantene kaller vi hagerømlinger. 

Fremmede planter

Mange importerte hageplanter har egenskaper som gjør at de konkurrerer ut andre planter, de er hardføre og de formerer seg raskt. Dette er gode egenskaper i et blomsterbed, men i vill natur fortrenger de stedegne artene og skaper monokulturer fremfor biologisk mangfold.

Statsforvalterens rolle

Statsforvalteren har en rolle med å veilede og samordne tiltak mot fremmede skadelige arter. Mange fylker har utarbeidet regionale handlingsplaner mot fremmede arter og informasjonsbrosjyrer om hagerømlinger.

I dette foredraget vil du få mer informasjon om hagerømlinger.