Foredragsturne , Regionslaget. 

Hva det blir, og når vil bli publisert senere.