Hagekaffe med stiklingkurs. Vi lærer å ta stiklinger av roser, busker og hekkeplanter. Hilde C. Mathisen Sandnes og Kari-Mette Erring vil gi dere tips og informasjon hvordan dette kan gjøres. Alle vil få med seg stiklinger hjem. Kun for medlemmer.

18.00-19.00 Stiklingkurs. Kun for medlemmer.

19.00-29.00 Åpen hagevandring for alle. Kaffespleis!

Velkommen!