Hagekaffe med stiklingkurs. Pelagonia og fuchia er plantene vi skal jobbe med. Her vil dere få lære om hvordan man gjør dette, og få med stiklinger hjem. Og dere vil få kunnskap om hva dere må gjøre når dere kommer hjem også. Laila og Johan har lang erfaring på dette området, og de har en stor samling hjemme som vi også får se. Kun for medlemmer.

 

18.00-19.00 Stiklingkurs. Kun for medlemmer.

19.00-20.00 Hagevandring. Åpent for alle.

Velkommen!