Podekurs med Einar Skjetnemark

Vi skal pode et tre hver og lære oss om hvordan vi kan pode egne trær i hagen. Einar er tidligere lærer på Staup. Og har masse erfaring med poding av trær, spesielt fra Mikkelhaug Gård i Levanger.

Kurset foregår fra kl. 17.00-20.00.

Maks 10 deltagere.