Årsmøtet for Levanger Hagelag 2023 holdes på Låven på Staup kl 19 den 31/1-24 med vanlige årsmøtesaker som årsmelding, regnskap og valg.

Kl 19.30 blir det foredrag med Einar Skjetnemark om historien til Havebruksskolen på Staup. Åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Det blir servering av kaffe mm.

Siste frist for å sende saker inn til årsmøtet er 16.januar 2024.

Vel møtt!