Såkurs ved Wikdahls gartneri.

Av Lene Kaarina Gustavsen,
mar
To
Wikdahls gartneri

Levanger Hagelag arrangerer såkurs ved Randi Wikdahl kl 19 torsdag 9 mars på Wikdahls gartneri. Åpent for både medlemmer og ikke medlemmer.