Paul Harald Pedersen, tidligere ansatt ved Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag kommer for å lære oss mer om dette viktige temaet. 

Møtet er åpent for alle.
Alle med hage, eller interesse for naturmangfold, oppfordres til å komme.