Paul Harald Pedersen var invitert til å holde foredraget om fremmede skadelige arter og hagerømlinger. Paul var tidligere ansatt ved Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Elever fra Val videregående skole var godt representert på møtet. Klima og miljøplanlegger Frode Setran fra Nærøysund kommune deltok også på møtet, med utgangspunkt i at det nå utarbeides en klima og miljøplan for kommunen. Setran benytett anledningen til å takke Ottersøy og omegn for gode innspill til kommunens klima og miljøplan. 

Hagelagets medlemmer sørget for bevertning. 

Kort men viktig oppsummering av kveldens tema:

Det er for lite fokus på fremmede skadelige arter i norsk natur.

Og Ottersøy og omegn hagelag er et godt sted å være.

Vi har plass til flere medlemmer og alle er velkommen.