Årsmøte i Steinkjer hagelag med vanlige årsmøtesaker.

Så blir det pause med kaffe, kaker, loddsalg.

Etter pausen er det et fordrag om hvordan høstens grøde fra hagen kan brukes.

Vel møtt.