Plantemarked Midt-norge er et samarbeide mellom Steinkjer Hagelag og Hagen i Holtaunet. Her møtes folk for å få hageinspirasjon og handle hageting. 15 "selgere" tilbyr sine varer, alt fra planter til glass, metall, kjeramikk og lignende for hagen. 

Mye folk i Holtaunet  

Her kan du rusle i en stor hage eller sette deg ned og ta en opp kaffe med venner.  Hagelaget selger kaffe, vaffel og annet. Inngang 50,-. Gratis for barn.

Velkommen.