Hagevandring i sørgrendaveien på Frosta under kyndig veiledning av Olav Storli og Knut Stokke. Starter kl 13. hos Olav Storli .Avsluttes i Knut Olav Stokkes hage med kaffe, kaker og grilling.

Velkommen