Vi forsøker å få til et  samarbeid med røde kors og integrering av innvandrerkvinner v/ veiledning i dyrking på parseller. 
kontaktperson Knut Stokke