Velkommen til Årsmøte i Hageselskapet Oppland.

Vi inviterer 2 kandidater fra hvert hagelag, leder + en valgfri til å delta. Innkalling er sendt ut, saksliste og program blir sendt ut i begynnelsen av november. Meld dere gjerne på og gi beskjed  om eventuelle allergier, gluten, melk, nøtter osv