Det årlige årsmøtet til Hageselskapet Oppland. Innkalling/kunngjøring er sendt på mail. Dokumenter blir sendt ut 2 uker før. Registrering fra 9:30

Regionstyret ønsker også velkommen til observatører.

 

Velkommen!