Velkommen til inspirasjonsdag som region Oppland arrangerer i samarbeid med region Hedmark. Alle har fått invitasjon på mail og frist for påmelding er 8 februar. Vi gleder oss!