Inspirasjonsdagen som regionstyret arrangerer hvert år for lokallagene er avlyst pga for få påmeldte. Regionstyret henviser til mail sendt tidligere, med forklaring om sosiale medier og håper lagene ser på dette sammen i styrene. I tillegg er det sendt ut forklaring til hvordan legge ut aktiviteter og informasjon fra Hageselskapet sentralt. Lagene bes sette seg inn i dette og legge ut aktiviteter, slik at medlemmer og andre finner informasjon. Er noe uklart, ta kontakt med regionstyret så hjelper vi så godt vi kan.