Velkommen til Representantskapsmøte (årsmøte) i region Oppland 13 november kl 10:00

Etter årsmøtet er det Grøntfaglig påfyll v/ Bente-Sølvi Toverød.

Bente-Sølvi er landskapsarkitekt og har fokus på økologi og bærekraft. 

Tittelen på foredraget hennes er: Hageplanlegging med feng shui. Innhold: Hva er feng shui, hvordan kan man bruke den i hageplanlegging og på andre områder?

Bente er opptatt av å skape gode uterom med utgangspunkt i landskapet, terreng og feng shui som hun mener er uovertruffen når det gjelder å skape gode uterom. Bærekraftig plantevalg er en selvfølge i hennes prosjekter.

Mer å lese på hjemmesida hennes:

https://www.topia.no/