Hvordan kan vi hjelpe til å styrke egenberedskapen eller befolkningsberedskapen? Ingen kan gjøre alt men hagen kan spille en viktig rolle og hvis alle gjør litt, er storsamfunnet bedre rusta til å ta seg av de som trenger det mest. Hvordan kan vi bruker lokale og minimale resurser å øke matberedskap i en krisetid? Andrers og Barbro Nordrum skal viser oss hvordan vi kan bli bedre rustet, og muligens bedre næret, ved dyrking i hagen.

Anders Nordrum er gartner, pedagog og lærer og har mange år bak seg som lærer i gartnerfag ved Gjennestad videregående (tidligere gartnerskole). Han har også i mange år jobbet i Kriminalomsorgen med gartnerfag som verktøy. Han er også grunnlegger av Datsja AS (2015), og siden da har han og kona, Barbro, drevet kunnskapsformidling både gjennom blogg, kurs og foredrag.

I samarbeid med NORGRO oppformerer og sprer de virusfri sjalottløk og tørråteresistent potet, pluss beredskapspakker med frø for langtidslagring i fryseboks. I 2021 ble også boka Beredskapshagen, slik får du mat ut av plenen til, i samarbeid med dattera, Maria, som har skrevet boka. Nå har den kommet i 3.opplag!

Målet er å styrke egenberedskapen eller befolkningsberedskapen, der også hagen kan spille en viktig rolle. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. For om alle gjør litt, er storsamfunnet bedre rusta til å ta seg av de som trenger det mest. Foredraget vil gi en enkel innføring i egen og andres erfaring og kunnskap når det gjelder dyrking og lagring av ulike grønnsakslag, og der også gammel kunnskap har en plass. Det vil også handle en god del om jord og jordeliv, og hvordan få en god og fruktbar jord med hjelp av lokale og minimale resurser, uavhengig av hagesenter. Det hele spesielt med tanke på økt matberedskap i en krisetid.

PRIS: Medlemmer - kr50, og ikke medlemmer - kr100

Det blir kaffe og bititi etter foredraget. Her blir det mulighet for kjøp og signering av bok, og svar på sprøsmål du måtte ha.