Fugler i hagen er viktig ikke bare for å bidra til akoustisk atmosferen, men også som del av hagens økologi. Gjennom beplantningen og valg a vinterfør kan man tiltrekke forskjellige fugler til hagen og også hjelper Norges små til å overleve en lang og kaldt vinter. Ornitologen Kathy Tjørve skal prater om hvordan vi kan planter, setter opp fuglekasser og fyller fugleautomater for å tiltrekker fugler, og ikke så mange mus til hagen.