Gran hagelag har årsmøte på Gran bibliotek 24.okt -23.

Brynhildur Engen kommer og forteller om bokashi, da kan vi lage vår egen jordfabrikk.

Utlodning, kaffe og kaker. Velmøtt.