Vi lager planter til årets planteloppemarked i drivhuset til Hanna. Velkommen til en hyggelig hageprat og koselig aktivitet