Lørdag 1 april inviterte nyoppstartede Valdres Hagelag til foredrag med tema Vinterdyrking. Dyktige Mari Nustad delte sin kunnskap med oss på en flott og inspirerende måte. Vi fikk gode tips om hva vi kunne så når og hvordan vi skulle gå fram. Alt er lov og alt er mulig, men man må prøve og feile litt underveis.

Vi lærte om ting som dette:

  • Når kan du så hva?
  • Vinterså i kald jord
  • Superraske grønnsaker for tidlig høsting
  • Hvilke grønnsaker overlever vinteren ute
  • Temperatur og lys
  • Hvordan oppnå drivhuseffekt på enkle måter
  • Spiretemperaturer
  • og mye, mye mer

Tusen takk til Mari for å dele så flott av sine kunnskaper og tusen takk til Valdres hagelag som inviterte oss med. Vi kommer gjerne tilbake.