Staudehagen på Skaugerud

                                     Skaugerud nytt

Dette er den gjenværende hagen etter Gudbrand Kjølseth som fikk tilnavnet «Staudekongen på Toten». I 1920 årene drev Gudbrand Kjølseth planteskole på Skaugerud, og anla en prydhage på gården, der han samlet inn stauder fra hele Østlandet.

Hagen er nå betydelig forenklet, men det er fortsatt mange av de gamle staudene som man også kan finne i platekatalogene fra planteskolen på 1920 tallet.

Hagen fremstår som en park og et tun med store trær, bærbusker og staudebed.

                                        Skaugerud gammelt