Vill og spennende hage! Du veit aldri hva som kommer opp av jorda neste vår eller bak en stein. En spennende hage med et glimt av Hellas og et preg av romantikk. 

En dam med fisk som er familiens lille oase Gerd Eva Trettsveen sin hage