Hagen ligger på en skrå tomt. Det er bygd opp flere nivåer med plattinger og beplantning. Dette er en hage som er laget for hygge med sitteplasser etter vær og sol. Det er en frodig hage med mange stauder, roser, busker og frukttrær. Selv om hagen er på under 1 mål har de fått plass til mye, også to drivhus! Et for hygge og et for nytte.Galtestad sin hage