ÅRSMØTE I ØSTRE TOTEN HAGELAG KL.18.30

Mandag 24. oktober 2022 kl. 18.30

Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling

Sak 2: Behandle lagets årsrapport v/sekretær

Sak 3: Behandle lagets reviderte årsregnskap v/kasserer

Sak 4: Arbeidsplan for 2023

Sak 5: Valg

Sak 6: Innkomne saker

Årsmøtet er kun åpent for medlemmer.

Enkel bevertning.

Velkommen.