Østre Toten hagelag i samarbeid med  Folkehelsedager i  Østre Toten, kårer Årets kjøkkenhage.  

Kjøkkenhagen – rett der ute, liten eller stor,
Hvor spenningen er: – vil det gro?
Vil det spire og gi glede og gode smaker?
Jo, med jord og sol og passe mye vann, og omsorg fra sin eier:
Kjøkkenhagen! grønt og godt for magen!

Meld inn din egen eller noen annens kjøkkenhage og fortell oss hvorfor disse hagene gir deg GLEDE!  Har du bilder som sier noe om hvorfor du melder inn akkurat denne
kjøkkenhagen så er det veldig fint. Tekst holder også. Kjøkkenhagen må høre hjemme i Østre Toten.

Innmeldingsfrist 1. august 2022
Forslag meldes til Østre Toten hagelag:
Mail: aretshage@gmail.com
Mobil: 976 76 262 (Hilde Sveum Røste)