KOMPOSTERING:

- Bokashi 
- Markkompost 
- Kaldkompost 
- Varmkompost 
- Gullvann
- Gjødselvann

Arrangementet er gratis og for alle!                                                                        Servering: Kaffe og kaker.                                                                                                  Loddsalg.

Velkommen!