Hageåret 2024, er året for samarbeide med bl.annet Østre Toten bygdekvinnelag.  

Snekkerverkstedet som Østre Toten bygdekvinnelag og Østre Toten hagelag samarbeider om, kom til etter at Bygdekvinnelagets leder var med på arrangement i regi av Østre Toten hagelag i august 2023. En busstur med to hagebesøk på Hamar og i Romedal, hvor dette flotte og enkle stativet i tre ble oppdaget:

Stativ i tre

Prisen på kurset blir 250 kr som er materialkostnader pr deltaker. Kan bli behov for egen drill og borr. Begrenset antall deltakere. 

Påmelding innen 1.feb til 92815584. 

Lag ditt eget klatrestativ for planter. | Facebook 

Østre Toten Bygdekvinnelag | Bygdekvinnelaget