Vi prøver i august dette året , for å få med andre planter og inntrykk i hagene.

Vil du være med og vise fram hagen din, ta kontakt med noen i styret.