Krans med bar og appelsinskiver

Saker:

1: Velge møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2: Årsberetning

3: Regnskap og revisjonsrapport

4: Arbeidsplan og budsjett

5: Valg:

  • Leder for ett år
  • Det nødvendige antall styremedlemmer for 2 år
  • Varamedlemmer
  • Revisor
  • Delegater til regionens årsmøte

6. Innkomne saker.

 

Servering og god hageprat etter møtet.

Velkommen!

Alle medlemmer velkommen.