Ta med litt redskap for å luke og beskjære.  I år må vi rette opp den ene hengeselja, den fikk litt dårlig fotfeste etter Hans' besøk i fjor!  Men vi har en plan :)

Hugelbedet

Vi spanderer litt forfriskninger (kaffe, saft, kake) 

Vi starter kl. 17 og holder på utover til vi er ferdig, men du trenger ikke være med fra starten eller hele tia.