Følg med for mer info, vi er ikke sikre på hva vi skal finne på enda.  Ta gjerne kontakt med ønsker og ideer (til none i styret)