Lavendel og lykt

Hagen på Rogne er opparbeidet de siste 30 år. Stor hage med mye trær, vintergrønt, stauder, kjøkkenhage,drivhus m.m.

Vi har brukt en del naturstein og det er flere sitteplasser omkring i hagen. Vi har også hagedam og utedusj. 

Velkommen til Ragnhild og Bjørn