Vi rydder litt og luker eventuelt ugras. Kanskje må hengeseljene klippes litt igjen, de vokser godt.

Hvis været blir bra kan vi ta felles kaffepause og prat, ta med kopp og det du vil ha.
Vi forholder oss til gjeldende smittevernregler. Med egne redskaper og god avstand ute i friluft skulle det være gode sjanser for å kunne gjennomføre dette