Velkommen til beskjæringsmøte i Grefsen hagelag lørdag 27. april kl 12.

Sted: Kikkutveien 7, 0491 Oslo hos Mari-Ann Baltzersen.

Gartner Kjell Østerud demonstrerer beskjæringen.

Alle er hjertelig velkommen!

Værforbehold.

Hvis du lurer på noe kan du kontakte Øivind Braathen på Mailadr oivind.hageglede@gmail.com