Om urter ved Gunda Djupvik

Av Inger Marie Helgerud,
mai
Ti
Disen gård, Kolderups vei 23