Roser ved Knut Auke fra Hessleberg gartneri på Vollen

Av Inger Marie Helgerud,
mar
Ti
Disen gård, Kolderups vei 23