Gartner Kjell Østerud har tidligere vist oss hvordan vi beskjører frukt og bærtre i praksis. Denne gangen vil han gå i gjennom dette teoretisk

Møtet holder på Disen gård, Kolderups veg 23, kl 19

Det serveres kaffe og kaker og vi har loddsalg.

Inngangspenger kr 40.

Velkommen til dere alle.