Hvordan overvintre planter?

Av Eva-Marie Jacobsen,
sep
To
Trosterudvillaen, Dr. Dedichens vei 28, 0675 Oslo

Vi utveksler erfaringer og råd om overvintring av bl.a. engletrompet, pelargonier, fuksia og georginer.