Anne Marit Skovly gir oss en innføring i Permakultur.

Få naturen til å jobbe for deg! Permakultur organiserer det som alltid har eksistert på en måte som sparer energi eller gir mer energi enn det som forbrukes! Fokus på bruk av egne og lokale ressurser, gjenbruk og bærekraftig tankegang!