Årsmøte i Hvaler hagelag avholdes på Folkets Hus, Sydengen mandag 6.mars kl 18.00.

Det blir enkel bevertning med kaffe/te og kaker.
Etter årsmøtet blir det ordinær Hagekveld hvor vi får besøk av Steinar Johansen fra Rød Planteskole.(kl 19.00)