Fuglesangtur i Arekilen med Ravn naturveiledning.

Av Else Dahl,
mai
On

Oppmøte kl.17.00 på p-plass Ørekorken rv108. Direktebetaling til Randy: 100 kr, 50kr. Samarbeid KJFF.