Foredrag og program starter 18:30. "Åpent hus" fra 18:00.