Vi har vært så heldige å få booket Maria B. H. Hun holder inspirerende og lærerike kurs om bl.a. dyrking av grønnsaker. Denne kvelden handler det om at det å dyrke, ikke bør være så komplisert.