Blomsterhagen på Abildsø jobber mye med snittblomster. Anja holder foredrag.