Hagevandring på Botnetorget Mat- & Hagebruk

Av Else Dahl,
aug
Botnetorget, Botnekilveien 2, Skjærhalden

På gården dyrkes grønnsaker "som er dyrket for å regenerere jorda, havet og skogen." Vi kan kjøpe grønnsaker som er uten sprøytemidler og kunstgjødsel.